Diensten op maat

Sjablonen - Programmeren - Begeleiding - Advies
Voor al uw vragen in Microsoft Office.

Meer informatie

Maatwerk in Microsoft Office

Albiwa is specialist voor maatwerk in de programma's Word, Excel en PowerPoint.

Neem graag contact op

Databasekoppeling

Automatische gegevensoverdracht via Windows-service

SQL-server - Access - CSV - MySQL

Opdrachtgever
Cobra boomadviseurs bv

Beschrijving
De Windows-service haalt na een vooraf ingesteld tijdsinterval de nieuwe informatie op uit een SQL-server en brengt deze over naar een Access-database. Is de informatie niet aanwezig wordt er een aantal dagen lang een kopie gemaakt. Gekopieerde gegevens kunnen achteraf door echte data worden overschreven. Ook kan de gebruiker de data handmatig aanpassen in Access. Ten slotte worden er csv-bestanden gegenereerd waarmee de data op de website kan worden weergegeven. In 2012 worden de csv-bestanden vervangen door een tabel in MySQL

Realisatie
2010/2012